Kortykosteroidy wziewne a alkohol

10 ŚRODA 25 CZERWCA 2008 R. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO OPTYMISTYCZNY PUNKT WIDZENIA Nikos Siafakas Medical School University of Crete, Department of Thoracic Medicine, University General Hospital, Heraklio Crete, Greece. W tym wystąpieniu zostanie przedstawiony optymistyczny punkt widzenia dotyczący postępowania w przewlekłych obturacyjnych chorobach układu oddechowego, przede wszystkim w astmie i POChP. Ocenimy postępy uczynione w minionych 40 latach w zakresie wskaźników epidemiologicznych (śmiertelnośd), wiedzy na temat patogenezy i czynników ryzyka oraz wszystkich aspektów leczenia obydwu chorób. Szczegółowo będą omówione istotne osiągnięcia historyczne, jak wprowadzenie do lecznictwa aerozoli wziewnych, leczenie skojarzone, leki przeciwleukotrienowe oraz przeciwko IgE w leczeniu astmy. Ponadto przedstawione będą podobnie ważne kroki w leczeniu POChP, jak długotrwała tlenoterapia, wentylacja nieinwazyjna, odzwyczajanie od palenia, cholinolityki długo działające oraz operacyjne leczenie rozedmy płuc. Opierając się na tych historycznych faktach, zostaną omówione wyniki najnowszych badao i przyszłe perspektywy i optymistyczne poglądy dotyczące leczenia przewlekłych obturacyjnych chorób układu oddechowego. Pulmonolodzy będą pierwszymi, którzy przekażą informacje światu lekarskiemu, swoim chorym i ich rodzinom, że obydwie choroby są uleczalne i jest wiele metod terapeutycznych, które mogą istotnie poprawid jakośd życia chorych.

Kortykosteroidy wziewne a alkohol

kortykosteroidy wziewne a alkohol

Media:

kortykosteroidy wziewne a alkoholkortykosteroidy wziewne a alkohol